Monday, May 12, 2008

Temu Kunci

Temu Kunci mempunyai aroma yang segar.
Biasanya digunakan dalam membuat sayur bening/bayam.

No comments: