Tuesday, July 1, 2008

Mandarin Oranges

Beberapa contoh merk Mandarin Oranges yang beredar dipasaran.
Dikemas dalam kaleng dengan light syrup.

No comments: